Innovatie door inzet van technologie en robots

Innovatie staat in veel strategienota’s en beleidsplannen. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en onze banen gaan veranderen. Waarvoor gaan we robots gebruiken en wat doen we zelf? Hoe gaan we onze organisatie van de toekomst vormgeven?  Durven we als mens en organisatie op reis te gaan?

Werken aan innovatiecultuur

Mensen zijn gefascineerd door nieuwe mogelijkheden, maar misschien speelt er ook wel angst. Voor hun baan, voor het onbekende of dat ze de technologie niet kennen en snappen. Mensen moeten nieuwe technologie leren begrijpen, het kunnen ervaren en erover gaan nadenken om er nieuwe dingen mee te kunnen bedenken. Iedereen die nieuwe technologie ervaart, ziet, aanraakt of ermee praat, raakt gefascineerd.

Concept creatie

Maar bedrijven en medewerkers kampen ook met veel vragen. Wat is voor ons relevant? Welke technologie biedt de meeste kansen c.q. risico’s voor ons? Wat moet ik gaan kiezen? Wanneer wordt het nu echt nuttig? Wij helpen bedrijven die bezig zijn met de wereld van vandaag en gisteren, om een stap te maken naar de wereld van morgen en overmorgen; innovatie door verbeeldingskracht.

Workshop en ervaren van robot

De beste manier om uw medewerkers of relaties alert te maken op relevante ontwikkelingen is via een interactieve workshop en masterclasses met aansluitend een demonstratie van robots en technologie. Door de kleinere groepsomvang is er meer tijd voor interactie, kunnen mensen hun vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Ons uitgangspunt is om technologie te integreren in de workshops. 

Keynotes voor begrijpen van technologie

Om eerst te begrijpen wat de impact is van relevante trends en technologische ontwikkeling hebben wij diverse sprekers die een keynote kunnen verzorgen over o.a. de volgende onderwerpen: Trends, exponentiële technologie en robots, Robot in de zorg en welzijn, Robots en ethiek, Cobots op de werkvloer.

Nadenken over de toekomst

De ervaring leert dat mensen gaan fantaseren als ze de mogelijkheden van technologie gaan ontdekken en ervaren. Wij zien technologie steeds meer als aanvulling op onze menselijke vaardigheden en zintuigen. Daarnaast willen organisaties technologie steeds meer in hun dienstverlening integreren. Wij kunnen een innovatiedag of innovatie pop-up organiseren om dit te stimuleren.

Creëren om relevant te blijven

Ontwikkelingen gaan zo snel dat het een constante uitdaging is om relevant te blijven. Organisaties en mensen moeten blijven creëren. Dit creatieproces vraagt om inspiratie en begeleiding. Kennis over trends met impact, behoeftes van de doelgroep, sector ontwikkelingen en de organisatievisie zijn bepalend voor de keuzes die worden gemaakt. Wij helpen met concept creatie volgens het design thinking principe.