Innovatie pop-up

Met de Innovatie pop-up geeft u uw organisatie gedurende 3 tot 5 dagen een inspiratie boost als het gaat om de inzet van nieuwe technologie in uw dienstverlening. Het zorgt ervoor dat meer medewerkers trends en nieuwe technologieën begrijpen en ervaren.

De innovatie pop-up bestaat uit een fraai vormgegeven ‘stand’ voor het ervaren van nieuwe technologie. Daarnaast bestaat het programma bestaat uit keynotes, workshops, informatie over technologietrends, ontmoetingen met robots en een ideeënbus 4.0 voor het bedenken van vernieuwing in uw organisatie. Hiermee maakt u een start met een platform waar medewerkers nadenken over nieuwe toepassingen voor uw bedrijfsvoering en voor klanten. Zie ook het interview met Astrid Vrolijk, directeur van de Stadkamer in Zwolle over het waarom.

Samenstelling innovatie pop-up

Mijn organisatie en medewerkers laten kennismaken met technologie, wat doet het en kan ik er iets mee? 

Componenten waaruit de innovatie pop-up zou kunnen bestaan zijn:

  • Een keynote over exponentiële technologie. Wat komt er op ons af, waarom gaat dit ons leven veranderen en hoe gaan we hiermee om?
  • Uitleg over de aanwezig technologie binnen de Innovatie pop-up
  • Een team-meeting met een aantal korte workshops over verschillende thema’s zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, telewerken en spraaktechnologie
  • Workshops met een andere invalshoek zoals de Design Thinking methode om voor uw organisatie nieuwe concepten te ontwikkelen, en een workshop over de ethische aspecten van innovatie en technologie.
  • Ideeënbus 2.0, gedurende de hele periode medewerkers / relaties actief uitnodigen om na te denken hoe zij dit zouden willen toepassen voor uw klanten.
  • ….

De innovatie pop-up vormt een geheel van elementen die ervoor zorgen dat uw medewerkers / relaties technologie en de impact ervan begrijpen, dat zij het kunnen ervaren en dat zij een eerste stap zetten om relevante dienstverlening te ontwikkelen. De invulling doen wij in overleg en samen met u en uw medewerkers

Voor afstemming kunt u ons ook bellen op +31(0)85 303 88 15

Innovatie pop-up

Wilt u medewerkers, relaties, partners of inwoners kennis laten maken met nieuwe technologie?

Impressie van onze innovatie pop-up

Waarom een innovatie pop-up

Interview met Astrid Vrolijk, directeur van de Stadkamer over het waarom van innovatie pop-up