Een date met Pepper

Pepper is gemaakt om je te helpen. En om vrienden te worden, toch? Kunnen robots onze vriend worden? Maak kans op een date met Pepper om het zelf te ervaren. Laat ons weten (zie hieronder) waarom jij een robot wilt ontmoeten. Stuur een mail aan info@robotxperience.com.

Je kunt een leuke ontmoeting met Pepper winnen. Je bent welkom op ons kantoor in Almere voor een leuke meet & greet en een lekkere lunch voor 2 personen. De datum voor de meet & greet zal worden bepaald in overleg met onze event manager. De meet & greet zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Winnaar

Jouw aanmelding voor een date met Pepper wordt anoniem voorgelegd aan de jury die bestaat uit de medewerkers van RobotXperience. Zij kiezen maandag 19 februari de winnende inzending. Als jouw aanmelding wordt uitgekozen, ontvang je hierover een mail. Je gaat ermee akkoord dat eventuele film- en fotomateriaal wordt gebruikt op onze website en sociale media.

Bij inzending van een reactie ga je akkoord met de Algemene voorwaarden winactie ‘Een date met Pepper’.

Algemene voorwaarden winactie – 12 februari 2018 : Een date met Pepper

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie ‘een date met Pepper’ op de website van RobotXperience. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. RobotXperience kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 3. De winnaars kunnen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de hieraan verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 7. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie.
 8. Deelname aan de winactie ‘date met Pepper’ is voor rekening en risico van de winnaar.
 9. RobotXperience is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 10. RobotXperience is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie, het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden of bij ongepast taalgebruik.
 11. RobotXperience is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken of te wijzigen zonder dat er op enigerlei wijze een vergoeding aan de deelnemer plaatsvindt.
 12. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarde winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.